پنل SMS برای رستوران ها , ...

کاربرد پنل اس ام اس برای رستوران ها :
• تبریک اتوماتیک تولد مشتریان و ارائه تخفیف به آنها و دوستانشان در روز تولدشان
• درست کردن کلاب پیامکی مشتریان و ارائه تخفیف های ویژه به آنها
• ارسال تشکر از مراجعه به نام اشخاص بعد از آمدن به رستوران
• ارسال تخفیف های ویژه در اعیاد و مراسم به مشتریان
• ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه
• افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان
• گرفتن منو غذا توسط مشتری با ارسال یک عدد به شماره اس ام اس شما

کاربرد پنل اس ام اس برای طراح های دکوراسیون داخلی :
• ارسال پیامک اتوماتیک به شما و مشتریان برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم
• ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر
• ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه
• کاهش هزینه های تماس با مشتریان
• قرار دادن امکان پیگیری سفارش به مشتریان از طریق ارسال اس ام اس به شماره شما
• درست کردن کلاب پیامکی مشتریان و برگزاری قرعه کشی های ماهانه

کاربرد پنل اس ام اس برای دفاتر حقوقی وکیلان :
• ارسال پیامک اتوماتیک به شما و موکلین برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم
• آموزش و اطلاع رسانی به موکلین در مورد قوانین جدید حقوقی
• ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر
• ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه
• کاهش هزینه های تماس با مشتریان
• تبریک اتوماتیک تولد موکلین
• افزایش ارتباط موثر و ارزان با موکلین

کاربرد پنل اس ام اس برای شرکت ها :
• ارسال پیامک اتوماتیک به شما و مشتری برای یادآوری قرار جلسه یا تاریخ های مهم
• ارسال تشکر از تماس به نام اشخاص بعد از تماس با دفتر
• ارسال پیامک به نام برای تبریک اعیاد و مراسم به مشتریان در کمتر از یک دقیقه
• کاهش هزینه های تماس با مشتریان
• تبریک اتوماتیک تولد مشتریان
• افزایش ارتباط موثر و ارزان با مشتریان
• ایجاد کلوب پیامی مشتریان و برگزاری قرعه های کشی ها دوره ای