عسل یونجه و عسل گل گون کوهی بجنورد

نام واحد
عسل یونجه و عسل گل گون کوهی بجنورد

واحد کار : عسل طبیعی قنبری

مدیریت : جناب آقای قنبری

شرح فعالیت : فروش عسل یونجه بجنورد - فروش عسل گل گون کوهی بجنورد

آدرس : پیشوا - قراء کرد - خیابان طالقانی - انتهای کوچه شهید جنیدی - پلاک7

شماره تماس : 09191912067