عسل مله گون

نام واحد
عسل مله گون

واحد کار : عسل طبیعی مله گون

مدیریت : جناب آقای محمد آشام

شرح فعالیت : مرکز پخش عسل مله گون بصورت کلی و جزوئی - سوغات ایلام - شرکت تعاونی3670

آدرس : ایلام - خیابان پروین اعتصامی - کوچه شهید سعدالله دشتیار

شماره تماس : 09183403025