عسل آویشن

نام واحد
عسل آویشن

واحد کار : عسل گل آویشن برادران لطفعلی

مدیریت : برادران لطفعلی

شرح فعالیت : فروش عسل آویشن اصل - پخش کننده عسل نراق - روش تشخیص عسل طبیعی= عسل طبیعی بنا به نوع گل و محل نگهداری بعد از یک زمان مشخص تبدیل به رس یا شکرک می شود که دلیل بر طبیعی بودن می باشد و روش برگشت عسل به حالت اولیه میبایست عسل در محیطی گرم نگهداری نموده یا ظرف عسل را بمدت 5 دقیقه در آب گرم نگهداری کرد

آدرس : خیابان امام خمینی - میدان امام

شماره تماس : 09123407357