عسل کوه های لرستان مخلوطی از گلهای بهاری

نام واحد
عسل کوه های لرستان مخلوطی از گلهای بهاری

واحد کار : عسل سید ( شرکت شمیم عسل شازند )

مدیریت :

شرح فعالیت : عسل 100درصد طبیعی برگرفته از کوههای مرکزی و لرستان - عسل با مخلوطی از گلهای بهاری - شماره ثبت313

آدرس : لرستان

شماره تماس : 09183490678 - 09188624081