خرید و فروش زنبور و کندو عسل

نام واحد
خرید و فروش زنبور و کندو عسل

واحد کار : عسل طبیعی تکه قیه سی

مدیریت : جناب آقای بیات

شرح فعالیت : خرید و فروش زنبور عسل - خرید و فروش کندو عسل

آدرس : زنجان - 50 کیلومتری جاده تبریز - روستای آقبلاغ

شماره تماس : 09199974355 - 09196749692