پخش کننده عسل گل یونجه ، پخش کننده عسل گل گون کوهی

عسل یونجه و عسل گل گون کوهی بجنورد

واحد کار : عسل طبیعی قنبری

مدیریت : جناب آقای قنبری

شرح فعالیت : فروش عسل یونجه بجنورد – فروش عسل گل گون کوهی بجنورد

آدرس : پیشوا – قراء کرد – خیابان طالقانی – انتهای کوچه شهید جنیدی – پلاک۷

شماره تماس : ۰۹۱۹۱۹۱۲۰۶۷