فروش عسل مله گون ، تولید کننده عسل مله گون

عسل مله گون

واحد کار : عسل طبیعی مله گون

مدیریت : جناب آقای محمد آشام

شرح فعالیت : مرکز پخش عسل مله گون بصورت کلی و جزوئی – سوغات ایلام – شرکت تعاونی۳۶۷۰

آدرس : ایلام – خیابان پروین اعتصامی – کوچه شهید سعدالله دشتیار

شماره تماس : ۰۹۱۸۳۴۰۳۰۲۵