فروش عسل آویشن ، پخش کننده عسل گل آویشن ، روش تشخیص عسل اصل

عسل آویشن

واحد کار : عسل گل آویشن برادران لطفعلی

مدیریت : برادران لطفعلی

شرح فعالیت : فروش عسل آویشن اصل – پخش کننده عسل نراق – روش تشخیص عسل طبیعی= عسل طبیعی بنا به نوع گل و محل نگهداری بعد از یک زمان مشخص تبدیل به رس یا شکرک می شود که دلیل بر طبیعی بودن می باشد و روش برگشت عسل به حالت اولیه میبایست عسل در محیطی گرم نگهداری نموده یا ظرف عسل را بمدت ۵ دقیقه در آب گرم نگهداری کرد

آدرس : خیابان امام خمینی – میدان امام

شماره تماس : ۰۹۱۲۳۴۰۷۳۵۷