فروش شوید کوهی ، فروش آویشن کوهی ، فروش قارچ کوهی ، بن سرخ

مرکز پخش عسل طبیعی کوهرنگ

واحد کار : فروشگاه پارسیان

مدیریت : جناب آقای محمد حسینی

شرح فعالیت : سوغات محلی کوهرنگ – کشک – قارامحلی – قارچ کوهی – بن سرخ – آویشن کوهی – شوید کوهی ترشی کرفس

آدرس : کوهرنگ

شماره تماس : ۰۹۱۶۳۰۷۵۵۷۵ – ۰۳۸٫۲۷۶۲۲۰۰۵