عسل طبیعی،عسل کوهی

عسل کوه های لرستان مخلوطی از گلهای بهاری

واحد کار : عسل سید ( شرکت شمیم عسل شازند )

مدیریت :

شرح فعالیت : عسل ۱۰۰درصد طبیعی برگرفته از کوههای مرکزی و لرستان – عسل با مخلوطی از گلهای بهاری – شماره ثبت۳۱۳

آدرس : لرستان

شماره تماس : ۰۹۱۸۳۴۹۰۶۷۸ – ۰۹۱۸۸۶۲۴۰۸۱